Izbjeljivanje

Izbjeljivanje zuba

  • Zoom lampa (Zoom 2)

Izbjeljivanje Zoom 2 lampom daje  najbolje i najvidljivije rezultate u jednoj posjeti. Trenutno je ova metoda izbjeljivanja najučinkovitija, najbrža i najsigurnija jer se radi pod kontrolom stomatologa s  najkvalitetnijim materijalima i opremom koja je danas na tržištu. Rezultati izbjeljivanja ovise o strukturi i kvaliteti zuba, a dugotrajnost dobivene boje ovisi o navikama pacijenta. 
Zubi se poliraju da bi bili čišti, osigurava se suho radno polje, zaštićuje se zubno meso i usne. Nakon toga se nanosi gel za izbjeljivanje koji se aktivira sa plavim svjetlom Zoom lampe. Plavo svijetlo aktivira kisik iz vodik-peroksida, te kisik ulazi u caklinu i dentin, a rezultat je izbjeljivanje zuba. Na kraju postupka radimo prevenciju sa udlagama zbog ugradnje minerala tako da je caklina sjajna, bijela i zaštićena od karijesa. 

To je trenutno najsigurniji i najlakši način da Vaš osmjeh zablista. Zbog što dužeg održavanja postignutog rezultata, pacijenti mogu na zahtjev zatražiti i udlage s materijalom za doizbjeljivanje za kućnu upotrebu.

IMG_4404.jpg


Rezultati:

Izbjeljivanje Prije Poslije 1

Izbjeljivanje Prije Poslije 2

Izbjeljivanje Prije Poslije 4

    

  • Izbjeljivanje gelom u ordinaciji

Postupak traje oko 1,5 sat. Izbjeljivanje se radi sa gelom, 3 puta 15 min.
Zubi se prije pjeskare, a na kraju zaštite Tooth Mousse pastom.
Nakon izbjeljivanja zubi su glatki, sjajni i zaštićeni od karijesa.

  • Izbjeljivanje gelom s udlagama u kućnoj upotrebi

Izrađuju se udlage, a pacijent uz materijal za izbjeljivanje dobiva detaljne
upute za izbjeljivanje kod kuće. Udlage su trajne te se dodatno kupuje
samo materijal za održavanje postignutog rezultata.
Rezultati su sporije vidljivi nego kod izbjeljivanja u ordinaciji.